Hrad Trosky

Zřícenina „hrad Trosky“ se nachází v Českém Ráji nedaleko obce Troskovice, 9 km jihovýchodně od města Turnov (okres Semily, kraj Liberecký). Přestože jde pouze o zříceninu, patří Trosky mezi nejvýznamnější a nejvíce fascinující hrady v Čechách.

Historie Hradu

Hrad byl vystavěn na dvou samostatných čedičových skalách, které předurčily vzhled i dispozici objektu. Na vrcholcích skal byly postaveny dvě hradní věže, dnes známé jako Panna a Baba, mezi nimi potom vznikl zbytek sídla.

Kolem hradu, zejména mezi věžemi, v níže položených prostorách mezi Pannou a Babou vznikly mohutné hradby a systém bran, jež zcela uzavíraly přístup dovnitř. První brána střežila přístup do dolního nádvoří, jež plnilo funkci předhradí s potřebnými hospodářskými budovami. V jeho západní části, pod Babou, bylo možno druhou branou projít značně širokou a kdysi více než 10 m vysokou hradbou. Ta otevírala vstup do hradního nádvoří, chráněného na západní straně Babou a z ostatních tří stran hradbami. Odtud se další branou vcházelo na prostranství před hradním palácem, který stál na vyvýšeném místě.

Palác byl obdélného půdorysu, měl dvě patra a byl chráněn dalšími hradbami a strmým terénem. Největší ochranu mu však skýtala věž na Panně. Tato důmyslná kombinace přírodního terénu a umělého opevnění činila hrad velmi mimořádně pevným, odolným a bezpečným.

Hrad Trosky

První zmínka o Troskách

První historická zmínka o hradu Trosky pochází z roku 1396, kdy se objevuje v přídomku pravděpodobného zakladatele hradu Čeňka z Vartemberka „z Trosek“. Název sám pak pochází z původního názvu skalního útvaru. Rod Vartemberků spravoval rozsáhlé statky na Jičínsku, Turnovsku, v oblasti ]ablonného v Podještědí, Mimoně. Krom toho se také významně podílel na politickém dění 14. století. Pravděpodobně finanční problémy donutily koncem 14. Století prodat hrad králi Václavu IV.

V době bojů o vládu v Českých zemích mezi Václavem IV. a jeho bratrem Zikmundem sídlil na Troskách Zikmundův přívrženec, později jeden ze čtyř správců země, Ota z Bergova. Za husitských válek sloužil hrad jako velmi důležité místo, odkud dostával král Zikmund zprávy o pohybu husitských vojsk. Přestože se husité pod vedením Jana Žižky snažili hrad dobýt (r.1424) a podařilo se jim vypálit část sídla včetně věže Baby, Otův syn Ota mladší z Bergova a jeho posádka se ubránili ve věži Panna a husity odrazili.

Hrad změnil krátce majitele kolem roku 1438, kdy se jej zradou zmocnil pověstný zemský škůdce Kryštof Šof z Helfenburka. Ota mladší byl zajat a svého majetku se ujal až v roce 1444 spolu se synem Janem. Jan neměl žádného dědice, proto na sklonku svého života rozprodal statky a vyrovnal dluhy. Hrad Trosky prodal roku 1455 Janu Zajíci z Házmburka, pánu na Kosti.

Jan Zajíc z Házmburka patřil k předním odpůrcům krále Jiřího z Poděbrad. Tím si sice vysloužil přízeň u uherského krále Matyáše Korvína, avšak Jiří z Poděbrad se mu musel postavit. Roku 1467 královské vojsko obléhalo Zajícovy hrady a donutilo jej k příměří. Stejná akce se opakovala o dva roky později, kdy byly dobývány všechny Zajícovy hrady (včetně Trosek), krom hradu Kost byly všechny dobyty. Jan Zajíc byl opět nucen vyhlásit příměří.

Od této doby se na Troskách střídal jeden majitel za druhým. Házmburkové (do r. 1497), Jan a Jindřich ze Šelmberka (do r. 1524), Jan a Kryštof z Biberštejna na Frýdlantě (do r. 1551), Lobkovicové (do r. 1559), rod Smiřických (do r. 1634). Po smrti Jana Smiřického byl majetek smiřických zkonfiskován pobělohorskými vítězi a novým majitelem se stal Albrecht z Valdštejna, po jeho smrti jeho synovec Maxmilián. Po celou tuto dobu však hrad nesloužil jako sídlo vrchnosti, žili zde nanejvýš někteří z podřízených úředníků vrchnostenské správy Skalského panství.

Dlouho se s hradem Trosky nic nedělio až za třicetileté války… V roce 1639 hrad obsadili Švédové, r. 1640 je vytlačovala císařská vojska pryč, v letech 1642, 1645 a 1648 jej však opět drželi Švédové. Všichni tito dočasní majitelé se starali především o obranu hradu, naopak interiéry komnat trpěly. Nakonec byl hrad vypálen císařským vojskem roku 1648, Švédové jej opustili a hrad zpustl. Hrad v té době stále patřil Valdštejnům, ti však neměli peníze potřebné na rozsáhlé opravy a nikdo jiný také nejevil zájem. Několik století zůstal hrad ve zdevastovaném stavu a zcela neobydlen.

Teprve v 19. století začali hrad objevovat romantičtí umělci (básníci, spisovatelé, …), bizardní ruina hradu pro ně byla úžasným námětem k tvorbě. V roce 1821 se stal novým majitelem hradu Jan Lexa z Aehrenthalu, který dal provést některé stavební úpravy, jež umožňovaly snadnější přístup k hradu. Stavební práce však nebyly dokončeny, takže na celkovém vzhledu Trosek se téměř nic nezměnilo.

Z velmi důležitého panského sídla ve 14. století se do dnešního dne dochovaly obě věže, část opevnění a část obvodového zdiva budov uvnitř hradu. Jedna se o jednu z nejlépe zachovalých zřícenin na území České republiky.

Hrad Trosky – zajímavosti

Jeskyně pod Troskami

Pod hradem se nachází vchod do systému podzemních chodeb. Zatím pramálo prozkoumaný, možná skrývá nezvěstné poklady hradu. Také by zde mělo být jezero, jež zásobovalo pitnou vodou hrad; nahoře na skalách totiž není žádná známka studně či něčeho podobného.

Osvětlení hradu Trosky

Při mimořádných příležitostech je hrad v noci osvětlen. To pak vytváří úžasnou až strašidelnou atmosféru hradu i podhradí.

Lešení na skále

Technický skvost – lešení zavěšené na skále u severovýchodního nároží bývalého panského paláce.

Pověsti o Troskách

hradu Trosky existuje nespočet pověstí, ať více či méně pravdivých. Na hradě je možnost zakoupit knihu pověstí napsanou bývalým kastelánem Ladislavem Tomášem.

Jak se dostat na Hrad Trosky

Z vlakových zastávek Ktová a Borek pod Troskami se na hrad jde pěšky asi 3km po turisticky značené stezce. Pro pohodlnější výstup doporučujeme cestu z Borku pod Troskami. Pokud si zvolíte cestu automobilem, pojedete z Jičína po silnici E442 cca 17 km. Z Prahy je na Hrad Trosky nejlepší spojení po dálnici E65 směrem na Mladou Boleslav a Liberec. Odbočit je třeba na 71. kilometru ve směru na Trutnov a Rovensko pod Troskami. Dále pokračujete po E442 do obce Borek, kde musíte zahnout doleva na Tachov – v Tachově je již odbočka přímo ke zřícenině. Hlídané parkoviště je přímo pod hradem, pěšky vám zbude ujít zhruba 250 metrů do mírného kopečka.

Trosky – otevírací doba a vstupné

Otevírací doba

Duben a říjen: soboty, neděle a svátky 8.30 – 16.00
Květen až srpen: denně krom pondělí 8.30 – 17.30
Září: denně krom pondělí 8.30 – 16.00

Vstupné

Základní vstupné: 50 Kč
Snížené vstupné: 35 Kč (děti 6-15 let, studenti (15-26 let) s platným studentským průkazem, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné: 150 Kč (dva dospělí + max. tři děti do 15 let)
Psi: 10 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *